เรื่องแนะนำ » AMEX EDC & Gateway ยกระดับร้านค้าของคุณ

AMEX EDC & Gateway ยกระดับร้านค้าของคุณ

30 พฤษภาคม 2018
71   0

AMEX EDC & Gateway

American Express EDC & Gateway
” ยกระดับร้านค้าของคุณ ”
” รองรับกำลังซื้อทีไม่จำกัดวงเงินที่เหนือชั้นกว่า สำหรับร้านค้ารับบัตร American Express ”
เพียงมีเครื่อง EDC ร้านค้าก็สามารถติดตั้ง American Express
ที่ไม่จำกัดวงเงินในการใช้จ่ายของลูกค้า

AMEX EDC & Gateway