เงินกู้ » สินเชื่อบุคคล ซิตี้ เงินกู้ อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงถึง1,500,000 บาท

สินเชื่อบุคคล ซิตี้ เงินกู้ อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงถึง1,500,000 บาท

20 มิถุนายน 2018
162   0

สินเชื่อบุคคล ซิตี้ เงินกู้ อนุมัติสูงสุด
1.รับข้อเสนออัตราพิเศษ ต่ำสุด 15.99% ต่อปี*
2.วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1,500,000 บาท
3.อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นดอก*
4.ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
5.รับเงินภายใน 1 วันทำการนับจากวันอนุมัติ*
6.สะดวกสบายด้วยบริการรับเอกสารถึงที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
– อายุ 21 – 60 ปี สัญชาติไทย
– รายต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
– อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน

สำหรับเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
– ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี